Kepala UPTD-PKB


 

TUPOKSI UPTD-PKB :

UPTD Pengujian Kenderaan Bermotor mempunyai fungsi :

 1. Memeriksa kenderaan bermotor sebelum diberikan hasil uji;
 2. Menyelenggarakan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengujian kenderaan bermotor;
 3. Menentukan kelaikan atas pengujian kenderaan bermotor;
 4. Menentukan hasil uji kenderaan bermotor;
 5. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana pengujian kenderaan bermotor;
 6. Membuat laporan berkala kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas pengujian kenderaan bermotor;
 7. Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang pengelolaan pengujian kenderaan bermotor;
 8. Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga;
 9. Pemungutan imbalan jasa atau tarif atas pelayanan pengujian kenderaan bermotor;
 10. Membuat data taman kenderaan bermotor;
 11. Membuat registrasi data kenderaan yang masuk pada pengujian kenderaan bermotor;
 12. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran buku uji dan plat uji;
 13. Membuat laporan penolakan kenderaan yang tidak lulus uji;
 14. Membuat rekomendasi dan data kenderaan numpang uji masuk dan numpang uji keluar;
 15. Membuat Surat Penentuan Jenis Kenderaan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kenderaan (SPSK);
 16. Memelihara peralatan pengujian kenderaan bermotor;
 17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;